Implementasi Kurikulum Merdeka Maju Bersama Hebat Semua

 

Selasa, 5 Juli 2022, Guru SMA Negeri 1 Mertoyudan ramai riuh ceria menuju aula. Tentunya untuk mengikuti workshop yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk mendampingi Para Pelajar Pancasila di Tahun ajaran 2022/2023. Workshop yang diadakan selama dua hari berturut – turut ini tentunya membuat Guru SMA N 1 Mertoyudan lebih mengenal dengan kurikulum merdeka.

Narasumber yang hadir ialah Bapak Sukarno, S.Pd., M.Si yang berkedudukan sebagai kepala sekolah dari SMA N 3 Sragen dan Bapak Pudiyanto S.Sos yang merupakan staff kurikulum SMA N 3 Sragen.  Sma Negeri 3 Sragen merupakan sekolah penggerak. 

Workshop di hari pertama berisikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tentunya sesi tanya jawab membuat suasana seolah santai, berdiskusi tapi berisi. Di sesi inilah Bapak Sukarno, S.Pd., M.Si mempresentasikan konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Tentunya pembahasan tidak lepas dari P5 yakni Projek Penguatan Profil Pancasila.

Kemudian di hari kedua dilanjutkan Penyusunan ATP dan Modul Ajar oleh Bapak Pudiyanto S.Sos. Setelah menjelaskan secara teori, Bapak Pudiyanto S.Sos.  mengajak Guru – Guru SMA N 1 Mertoyudan mempraktekkan apa yang telah dijelaskan. Sehingga semua guru dapat mempratekkan ilmunya secara langsung.

Beberapa sebutan di awal waktu mungkin sedikit asing, tapi kita lah para guru harus selalu belajar dan mengajarkan. Contoh sebutan sebutan tersebut adalah ATP (Alur tujuan pembelajaran), CP(Capaian Pembelajaran), Modul Ajar, TP (Tujuan Pembelajaran), KKTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran), dan lain sebagainya.

Kurikulum merdeka merupakan hal yang baru, tentulah para guru sedang mempersiapkannya, agar di tahun ajaran baru sudah siap dalam mentransfer ilmu-ilmunya kepada calon penerus bangsa. (ReTa)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.